وقتی که یک یقه تا بالا بسته نمی شود و تصویر مدل امتداد برگردان یقه را نشان می دهد روش اول را در تشکیل یقه بکار می گیریم و آنرا مستقیما روی طوق یقه ترسیم می کنیم که نام آن طراحی و ساخت یقه برگردان است. بدینوسیله می توان یک یقه باریک را، همانطور که تصویر مدل نشان می دهد، به خوبی با یقه برگردان و طوق یقه هماهنگ کرد.

بایستی توجه داشته باشیم که طوق یقه نباید بیش از یک سانتیمتر بزرگتر شود.

 

یقه هفت, مانتو یقه هفت

نظرات کاربران

هیچ نظری ثبت نشده است

نظر خود را وارد کنید